ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ


ΣΕ ΔΙΕΘΝΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ

1) Lippi F., Erdmann J., Atmatzidis S., Schusdziarra V.: «Direct effect of leptin on gastric ghrelin secretion»

HΟRMΟNE AND METABOLIC RESEARCH 2005;37(2):123-125

2) Papaziogas B., Koutelidakis I., Tsiaousis P., Goula OC., Lakis S., Atmatzidis S., Makris J., Paraskevas G., Atmatzidis K.: «Appendiceal mucocele: a retrospective analysis of 19 cases»

JOURNAL OF GASTROINTESTINAL CANCER 2007;38(2-4):141-147

3) Papaziogas B., Dragoumis D., Tsiaousis P., Giakoustidis D., Atmatzidis S., Sarlis G., Atmatzidis K.: «Primary torsion of the greater omentum. An obscure and unusual cause of acute abdomen»

CHIRURGIA (BUCUR) 2007;102(1):95-98

4) Koutelidakis I.M., Tsiaοusis P.Z., Papaziogas B.T., Patsas A.G., Atmatzidis S.K., Atmatzidis K.S.: «Spleen rupture due to primary angiosarcoma: a case report»

JOURNAL OF GASTRΟINTESTINAL CANCER 2007;38(2-4):74-77

5) Chatzimavroudis G., Koutelidakis I., Papaziogas B., Tsaganos T., Koutoukas P., Giamarellos-Bourboulis E., Atmatzidis S., Atmatzidis K.: «The effect of the type of intraperitoneally implanted prosthetic mesh on the systemic inflammatory response»

HERNIA 2008;12(3):277-283

6) Papaziogas B., Anthimidis G., Koutelidakis I., Atmatzidis S., Atmatzidis K.: «Predictive value of procalcitonin for the diagnosis of bowel strangulation»

WΟRLD JOURNAL OF SURGERY 2008;32(7):1566-7

7) Papaziogas B., Koutelidakis I., Tsiaousis P., Panagiotopoulou K., Paraskevas G., Argiriadou H., Atmatzidis S., Atmatzidis K.: «Carcinoma developing in ectopic pancreatic tissue in the stomach: a case report»

CASES JOURNAL 2008;18(1):249

8) Chatzimavroudis G., Pavlidis T., Koutelidakis I., Giamarellos-Bourboulis E.J., Atmatzidis S., Kontopoulou K., Marakis G., Atmatzidis K.: «CO2 Pneumoperitoneum prolongs survival in an animal model of peritonitis compared to laparotomy»

JOURNAL OF SURGICAL RESEARCH 2009;152(1):69-75

9) Koutelidakis I., Dragoumis D., Papaziogas B., Patsas A., Katsougianopoulos A., Atmatzidis S., Atmatzidis K.: «Gastric perforation and death after the insertion of an intragastric ballon»

OBESITY SURGERY 2009;19(3):393-396

10) Papadimitriou D., Tachtsi M., Pitoulias G., Atmatzidis S., Fycatas P., Christopoulos D.: «Venous aneurysms-an uncommon but potentially life-threatening disease: a case report»

EUROPEAN JOURNAL OF VASCULAR AND ENDOVASCULAR SURGERY 2009;18:e53-e56

11) Papaziogas B., Tsiaousis P., Koutelidakis I., Giakoustidis D., Atmatzidis S., Atmatzidis K.: «Effect of time on risk of perforation in acute appendicitis»

ACTA CHIRURGICA BELGICA 2009;109(1):75-80

12) Chatzimavroudis G., Papaziogas B., Koutelidakis I., Tsiaousis P., Kalogirou T., Atmatzidis S., Atmatzidis K.: «The role of prosthetic repair in the treatment of an incarcerated recurrent inguinal hernia with acute appendicitis (inflamed Amyand’s hernia)»

HERNIA 2009;13(3):335-336

13) Dragoumis D., Atmatzidis S., Chatzimavroudis G., Lakis S., Panagiotopoulou K., Atmatzidis K.: «Benign spindle cell tumour not otherwise specified (NOS) in a male breast»

INTERNATIONAL JOURNAL OF SURGICAL PATHOLOGY 2010;18(6):575-579

14) Papaziogas B., Koutelidakis I., Dragoumis D., Atmatzidis S., Giakoustidis A., Atmatzidis K.: «Perforated jejunal diverticulum presenting as acute abdomen»

CHIRURGIA (BUCUR) 2010; 105(1):119-121

15) Atmatzidis S., Chatzimavroudis G., Dragoumis D., Atmatzidis K.: «Incarcerated femoral hernia containing ipsilateral fallopian tube»

CASE REPORTS IN MEDICINE 2010;741915

16) Giamarellos-Bourboulis E.J., Tsangaris I., Kanni T., Mouktaroudi M., Pantelidou I., Adamis G., Atmatzidis S., Chrisofos M., Evangelopoulou V., Frantzeskaki F., Giannopoulos P., Giannikopoulos G., Gialvalis D., Gourgoulis G.M., Kotzampassi K., Katsifa K., Kofinas G., Kontopidou F., Koratzanis G., Koulouras V., Koutsikou A., Koupetori M., Kritselis I., Leonidou L., Mega A., Mylona V., Nikolaou H., Orfanos S., Panagopoulos V., Paramythiotou A., Papanikolaou X., Paviaki M., Armaganidis A.: «Procalcitonin as an early indicator of outcome in sepsis: a prospective observational study. Ηellenic Sepsis Study Group»

JOURNAL OF HOSPITAL INFECTION 2011;77(1):58-63

17) Katsinelos P., Beltsis A., Chatzimavroudis G., Paikos D., Paroutoglou G., Kapetanos D., Terzoudis S., Lazaraki G., Fasoulas K., Atmatzidis S., Zavos C., Kountouras J.: «Endoscopic management of occluded biliary uncovered metal stents: a multicenter experience»

WORLD JOURNAL OF GASTRENTEROLOGY. 2011;17(1):98-104

18) Chatzimavroudis G., Christopoulos P., Atmatzidis S., Papadakis G., Nalbanti P., Papaziogas B., Koutelidakis I., Atmatzidis K. «Pica: an uncommon cause of acute abdominal pain in children»

INDIAN JOURNAL OF PEDIATRICS 2011;78(7):886-887

19) Atmatzidis S., Koutelidakis I., Chatzimavroudis G., Louis K., Pistiki A., Roditis K., Atmatzidis K., Giamarellos-Bourboulis E.: «Clarithromycin modulates immune responses in experimental peritonitis»

INTERNATIONAL JOURNAL OF ANTIMICROBIAL AGENTS 2011;37(4):347-351

20) Tachtsi M.D., Kalogirou T.E., Atmatzidis S.K., Papadimitriou D.K., Atmatzidis K.S.: «Acute forearm compressive myopathy syndrome secondary to upper limb entraptmant: an unusual cause of renal failure»

ANNALS OF VASCULAR SURGERY 2011;25(4):559 e1-5

21) Fasoulas K., Chatzimavroudis G., Atmatzidis S., Vasiliadis I., Κatsinelos P.: «A novel technique to treat a major bile duct leak»

SURGICAL LAPAROSCOPY ENDOSCOPY AND PERCUTANEOUS TECHNIQUES 2011;21(4):298-299

22) Katsinelos P., Fasoulas K., Beltsis A., Chatzimavroudis G., Paroutoglou G., Maris T., Mimidid K., Koufokotsios A., Terzoudis S., Atmatzidis S., Kaltsa A., Kapetanos D., Kamperis E., Zavos C., Kountouras J., Belou A.: «Diagnostic yield and clinical impact of wireless capsule endoscopy in patients with chronic abdominal pain with or without diarrhea: a Greek multicenter study»

EUROPEAN JOURNAL OF INTERNAL MEDICINE 2011;22(5):e63-66

23) Atmatzidis S., Koutelidakis I., Chatzimavroudis G., Kotsaki A., Louis K., Pistiki A., Savva A., Antonopoulou A., Atmatzidis K., Giamarellos-Bourboulis E.: «Detrimental effect of apoptosis of lymphocytes at an early time point of experimental abdominal sepsis»

BMC INFECTIOUS DISEASES 2011;11:321

24) Mathaiou O.K., Chasou E., Atmatzidis S., Tsolkas P.: «A case of bacteremia due to Burkholderia cepacia in a patient without cystic fibrosis»

RESPIRATORY MEDICINE CME 2011;4(3):144-145

25) Fasoulas K., Beltsis A., Katsinelos T., Dimou E., Arvaniti M., Charsoula A., Gourvas V., Atmatzidis S., Chatzimavroudis G., Katsinelos P.: «Efficacy of colchicine in the treatment of mesenteric panniculitis in a young patient»

SAUDI JOURNAL OF GASTROENTEROLOGY 2012;18(2):146-148

26) Papaziogas B., Koutelidakis I., Christopoulos D., Doulias T., Paraskevas G., Atmatzidis S., Atmatzidis K.: «Intestinal metastasis of a primary lung carcinoma presenting as mechanical small bowel obstruction»

JOURNAL OF GΑSTROINTESTINAL CANCER 2012; 43(1):13-15

27) Pitoulias G.A., Mavros D.M., Pappas E.A., Atmatzidis S.K., Papadimitriou D.K.: «Chronic contained abdominal aortic aneurysm rupture after suprarenal fixation fatigue fracture»

ANNALS OF VASCULAR SURGERY 2012;26(7):1011.e7-1011.e 10

28) Pitoulias G.A., Papaziogas B.T., Atmatzidis S.K., Papadimitriou D.K.: «Abdominal aortic aneurysm with a symptomatic cholelithiasis: report of a case treated by simultaneous endovascular aneurysm repair and laparoscopic cholecystectomy»

SURGICAL LAPAROSCOPY ENDOSCOPY AND PERCUTANEOUS TECHNIQUES 2012;22(5):e291-293

29) Chatzimavroudis G., Atmatzidis S., Papaziogas B., Galanis I., Koutelidakis I., Doulias T., Christopoulos P., Papadakis G., Atmatzidis K., Makris J.: «Retroperitoneal abscess formation as a result of spilled gallstones during laparoscopic cholecystectomy: an unusual case report»

CASE REPORTS IN SURGERY 2012:573092

30) Atmatzidis S., Chatzimavroudis G., Patsas A., Papaziogas B., Kapoulas S., Kalaitzis S., Ananiadis A., Makris J., Atmatzidis K.: «Pedunculated cecal lipoma causing colo-colonic intussusception: a rare case report»

CASE REPORTS IN SURGERY 2012:279213

31) Atmatzidis S., Chatzimavroudis G., Dragoumis D., Tsiaousis P., Patsas A., Atmatzidis K.: «Gastric schwannoma: a case report and literature review»

HIPPOKRATIA 2012;16(3):280-282

32) Atmatzidis S., Chatzimavroudis G., Ananiadis A., Kapoulas S., Atmatzidis K.: «Giant GIST of the small intestine in a young man»

JOURNAL OF GASTROINTESTINAL SURGERY 2013;17(8):1536-1537

33) Atmatzidis S., Chatzimavroudis G., Dragoumis D., Katsiba D., Μakris J., Atmatzidis K.: «“Double bubble” sign: an uncommon radiologic manifestation of a metastatic lobular carcinoma of the breast to retroperitoneum»

BREAST JOURNAL 2013;19(5):542-543

34) Chatzimavroudis G., Papaziogas B., Atmatzidis S., Atmatzidis K.: «Obesity as a lifetime risk factor for mesh infection after groin hernia repair»

ANNALS OF SURGERY 2013;18

35) Chatzimavroudis G., Papaziogas B., Koutelidakis I., Galanis I., Atmatzidis S., Petros Christopoulos P., Doulias T., Atmatzidis K., Makris J.: «Lichtenstein technique for inguinal hernia repair using polypropylene mesh fixed with sutures vs. self-fixating polypropylene mesh: A prospective randomized comparative study».Αποδεκτή για δημοσίευση στο HERNIA.
ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ - ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ


1) Τσιαούσης Π., Παπαζιώγας Β., Κουτελιδάκης Ι., Οικονόμου Β., Ατματζίδης Σ., Τζέπη Η., Μακρής Ι., Ατματζίδης Κ.: «Η επίδραση της μετοκλοπραμίδης στην εξέλιξη της συστηματικής φλεγμονώδους απάντησης σε μοντέλο σηπτικής περιτονίτιδας (Πειραματική μελέτη σε επίμυες)»

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 2007;12(2):118-129

2) Μακρής Ι., Τσιαούσης Π., Παπαζιώγας Β., Ατματζίδης Σ., Ατματζίδης Κ.: «Συγκριτικά αποτελέσματα των χειρουργικών μεθόδων αντιμετώπισης της εχινοκοκκίασης του ήπατος. Ο ρόλος της διαδερμικής παροχέτευσης»

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 2007;12(3):226-235

3) Παπαζιώγας Β., Χατζημαυρουδής Γ., Κουτελιδάκης Ι., Δραγούμης Δ., Ατματζίδης Σ., Ατματζίδης Κ.: «Συγκριτική μελέτη της πλαστικής Mayo προς την ελεύθερη τάσης πλαστική με πλέγμα για την αντιμετώπιση της ομφαλοκήλης»

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 2007;12(3):249-253

4) Παπαδόπουλος Α., Κουτελιδάκης Ι., Βρεττού Ε., Τσιαούσης Π., Παπαζιώγας Β., Ακριτίδης Γ., Ατματζίδης Σ., Ατματζίδης Κ.: «Βλάβες ζωτικών οργάνων (ήπαρ, σπλήνας, πνεύμονες) μετά από λοίμωξη μαλακών μορίων από Stenotrophomonas maltophilia σε ανοσοκατασταλμένους επίμυες»

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 2008;13(2):121-125

5) Χατζημαυρουδής Γ., Παυλίδης Θ., Κουτελιδάκης Ι., Γιαμαρέλλος-Μπουρμπούλης Ε., Ατματζίδης Σ., Ατματζίδης Κ.: «Η επίδραση της πίεσης και της χρονικής διάρκειας του πνευμοπεριτοναίου στην ενδοτοξιναιμία σε πειραματικό μοντέλο περιτονίτιδας»

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 2008;13(2):112-120

6) Chatzimavroudis G., Papaziogas B., Koutelidakis I., Atmatzidis S., Psaralexis K., Makris J., Atmatzidis K.: «Uncomplicated Intraoperative evaluation of a aberrant bile duct: a case report and review of the literature»

ARISTOTLE UNIVERSITY MEDICAL JOURNAL, 2008;35(2):53-56

7) Χατζημαυρουδής Γ., Παυλίδης Θ., Κουτελιδάκης Ι., Γιαμαρέλλος-Μπουρμπούλης Ε., Ατματζίδης Σ., Χριστοφοράκης Χ., Μαράκης Γ., Κοντοπούλου Κ., Ατματζίδης Κ.: «Η επίπτωση της παρατεταμένης εφαρμογής πνευμοπεριτοναίου με CO2 στην εξέλιξη της συστηματικής φλεγμονώδους απάντησης σε πειραματικό μοντέλο περιτονίτιδας»

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 2008;13(4):311-321

8) Τσιαούσης Π., Χριστόπουλος Π., Ιορδανίδου Ε., Ατματζίδης Σ., Παναγιωτοπούλου Κ., Ψαραλέξης Κ., Ατματζίδης Κ.: «Ινωμάτωση μεσεντερίου με πρώτη εκδήλωση ρήξη του λεπτού εντέρου-Παρουσίαση ασθενούς»

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 2008;13(4):327-331

9) Ανθιμίδης Γ., Παπαζιώγας Β., Κουτελιδάκης Ι., Κοντοπούλου Κ., Χατζημαυρουδής Γ., Σπανογιάννης Δ., Κριτή Μ., Ατματζίδης Σ., Ατματζίδης Κ.: «Η προκαλσιτονίνη ως πρώιμος δείκτης εντερικής ισχαιμίας σε αποφρακτικό ειλεό λεπτού και παχέος εντέρου»

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 2009;14(2):120-125

10) Παπαζιώγας Β., Κουτελιδάκης Ι., Τσιαούσης Π., Κατσουγιαννόπουλος Α., Ατματζίδης Σ., Πατσάς Α., Ατματζίδης Κ.: «Λαπαροσκοπική αποκατάσταση κοιλιοκηλών»

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 2009;14(3):221-231

11) Παπαδημητρίου Δ., Ταχτσή Μ., Πιτούλιας Γ., Ατματζίδης Σ., Φύκατας Π., Χριστόπουλος Δ.: «Φλεβικά ανευρύσματα κάτω άκρων, μία σπάνια κλινική οντότητα: παρουσίαση περίπτωσης»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ 2009;(16):108-112

12) Παππάς Ε., Ατματζίδης Σ., Χάσου Ε., Χατζημαυρουδής Γ., Αντωνιάδου Ε., Ατματζίδης Κ.: «Πνευμάτωση του γαστρεντερικού σωλήνα (pneumatosis intestinalis): μια σπάνια οντότητα, συχνά αδιευκρίνιστης αιτιολογίας»

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 2010;15(2):105-110

13) Καλογήρου Θ., Ατματζίδης Σ., Ταχτσή Μ., Παπαδητρίου Δ., Ατματζίδης Κ.: «Σύνδρομο συμπιεστικής μυοπάθειας άνω άκρου, επιπλακέν από οξεία νεφρική ανεπάρκεια. Περιγραφή περίπτωσης»

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 2010;15(2):124-130

14) Fasoulas K., Terzoudis S., Lazaraki G., Atmatzidis S., Beltsis A., Pilpilidis I., Chatzimavroudis G., Katsinelos P.: «Cat scratch colon: an endoscopic finding suggesting collagenous colitis»

ANNALS OF GASTROENTEROLOGY 2010;23(4):311-313

15) Αντύπα Ε., Χάσου Ε., Τσιαούσης Π., Ατματζίδης Σ., Πατσάς Α., Αντωνιάδου Ε., Ατματζίδης Κ.: «Βαριά νεκρωτική παγκρεατίτιδα, υπερλιπιδαιμικής αιτιολογίας»

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 2010;15(4):137-144

16) Παπαδημητρίου Δ., Πιτούλιας Γ., Ταχτσή Μ., Καλογήρου Θ., Ατματζίδης Σ., Χριστόπουλος Δ.: «Ανεύρυσμα κοιλιακής αρτηρίας. Παρουσίαση περίπτωσης με ενδαγγειακή αντιμετώπιση με σπειράματα πλατίνας (coils)»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΓΕΙΟΧΟΥΡΓΙΚΗ 2010;(19):15-18

17) Πιτούλιας Γ., Παπαζιώγας Β., Ατματζίδης Σ., Παπαδημητρίου Δ.: «Ανεύρυσμα κοιλιακής αορτής και λιθιασική χολοκυστίτιδα. Ταυτόχρονη αντιμετώπιση με ενδαγγειακή και λαπαροσκοπική τεχνική»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ 2011;(24):59-63

18) Atmatzidis S., T Doulias T., Katsiba D., Patsas A., Atmatzidis K.: «"Up side down stomach” in a giant hiatus hernia»

SURGICAL CHRONICLES 2011;16(1):60

19) Papaziogas B., Koutelidakis Ι., Pappas E., Christopoulos P., Atmatzidis S., Atmatzidis K.: «Totally extraperitoneal repair of a recurrent right inguinal hernia (educational video)»

SURGICAL CHRONICLES 2011;16(2):129

20) Papadimitriou D., Pitoulias G., Kalogirou T., Atmatzidis S., Mavros D.: «Εndovascular management of celiac artery aneurysms. Case report and review of the current treatment options»

SURGICAL CHRONICLES 2011;16(2):116-119

21) Papaziogas B., Koutelidakis I., Tsiaousis P., Paraskevas G., Chatzimavroudis G., Atmatzidis S., Atmatzidis K.: «Laparoscopic cholecystectomy in situs inversus partialis»

SURGICAL CHRONICLES 2011;16(3):174-177

22) Pαpaziοgas B., Koutelidakis I., Christopoulos P., Doulias T., Atmatzidis S., Papadakis G., Atmatzidis K.: «Adult intussusception caused by an inflammatory polyp. A case report and review of the literature»

SURGICAL CHRONICLES 2011;16(11):53-55

23) Katsinelos P., Papaziogas B., Chatzimavroudis G., Katsinelos T., Dimou E., Atmatzidis S., Beltsis A., Terzoudis S., Kamperis E., Lazaraki G.: «Secondary rectal linitis plastica as first manifestation of urinary bladder carcinoma»

ANNALS OF GASTROENTEROLOGY 2012;25:173-175

24) Ατματζίδης Σ., Χατζημαυρουδής Γ., Κουτελιδάκης Ι., Παπαζιώγας Β., Ατματζίδης Κ.: Πειραματικά μοντέλα σήψης. «Πόσο αξιόπιστη είναι η μεταφορά των αποτελεσμάτων τους στην κλινική πράξη»

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 2012;17(1):15-19

25) Papaziogas B., Koutelidakis I., Tsiaousis P., Atmatzidis S., Ananiadis A., Papadakis G., Christopoulos P., Atmatzidis K., Makris I.: «Use of mesh for management of post-operative evisceration.»

SURGICAL CHRONICLES 2012;17(2):103-107